Mikkel Barker kombinere fotografi og opmåling fra terræn, drone og fly.

Jeg kombinerer fotografi og landmåling og løser opgaver for bl.a. Rambøll og C.F.Møller. Mine kunder er både store og små firmaer samt offentlige og private kunder.

“En ting er at tage billeder – dygtige fotografer kan både fange motiver og stemninger. Mikkel kan bringe noget andet og mere ind i billedet.” – Claus Holm Christensen, direktør for Kolding Havn.

Referencer –

Luftfoto Moesgaard Museum

Luftfoto

At se ting fra flere vinkler og højder skaber overblik og giver en god forståelse af sammenhænge og størrelser. Luftfoto er et godt værktøj til præsentation af ideer og visioner. Luftfoto egner sig til både trykte og online medier.

Kameramatch

Sikker og dokumenteret overlejring af 3D data på fotografi! Kombinationen af fotograf og landmåler sikrer, at i ikke skal bruge timer på at få 3D data korrekt placeret på fotografi – det er klaret på et par minutter. Jeg levere korrekt tilbageskæring af fotografi fra terræn, drone og fly. Jeg har mange års erfaring fra VVM og lokalplaner.

360 panorama + film

Gå på opdagelse. Oplev verden over, under og rundt om dig. 360 panorama giver en fri og rummelig fornemmelse af steder og er et godt værktøj til formidling og oplevelse. Giv dine kunder eller besøgende mulighed for at opleve din butik, attraktion eller virksomhed – og skab interesse.

3D model Aarhus Musikhus

3D

3D kan vise, hvordan det kunne se ud i morgen. Har ud brug for opbygning af en villa i 3D eller et udsnit af et byområde til volumen og skyggestudier? Jeg leverer 3D modeller ud fra opmåling og fotografi fra terræn, drone og fly.

Drone fotografi, Silhorko

Drone

Bliv løftet om i 40 meters højde og se din kommende udsigt. Lav 360 graders drone fotografi og giv brugerne mulighed for at gå på opdagelse og giv overblik.
Ønsker du et tilbud eller har du en forespørgsel på en opgave, så giver jeg svar inden for 1-2 dage.

Udstykningsplaner

Effektiv kommunikation og formidling – løft jeres udstykningplaner og bebyggelsesplaner og giv et reelt indtyk af fremtiden! Vi rejser jeres bebyggelsesplan og udstykningsplan i 3D og leverer 3D planer + visualiseringer + drone fotografi.

Volumenberegning

Bestemmelse af råstofmængder i f.eks. grusgrav udført fra drone. Få styr på samlede råstof mængder med en højdemodel samt få overblik med ortofoto.

Arealopmåling

Beregn det samlede anvendelige tag areal til solceller med drone opmåling.
Få opmålt areal samt reference fotografi med tydelig angivelse af tag installationer.

Opmåling af facade til renovering og bevaring

Fotogrammetrisk opmåling

Opmåling af facader kan være besværligt og tidskrævende. Bestil oprettet og målbart fotografi samt CAD grundlag til f.eks. opmåling af vinduesrammer,  tilbudsgivning på renovering eller til visualisering af nybyggeri.

×