3D Visualisering, kameramatch og motion tracking

- fra terræn, drone og fly

Full service

Fra tanker om opgaven til færdige 3D visualiseringer
- alt et sted.

Ved at bruge GPS og kalibreret kameraudstyr, integrere data fra landinspektør, arkitekt og ingeniør, kan både arbejdsgange og pris optimeres.

Materialet er dokumenteret og visuelt korrekt mht. placering, størrelse og synlighed, hvilket kan være et krav fra kommune og stat i forbindelse med særligt følsomme bygge- og anlægsprojekter.

Aabæk_efterskole_019_ideal_beskåret

Kundeudtalelse

Vi på Aabæk Efterskole har i forbindelse med en kompliceret  lokalplanssag omhandlende placering af vindmølle haft den glæde at benytte os af Mikkel Barker.
Mikkel har på bedste vis formået, at indgå i opgaven og i samarbejde med Aabæk Efterskole formået at anskueliggøre vindmøllenes placering.
Vi har efterfølgende fået godkendt vindmøllen i lokalplanen.
Jeg giver hermed Mikkel Barker mine bedste anbefalinge.

Med venlig hilsen
Thomas Frickmann, Forstander Aabæk Efterskole

Ekspertise

Siden 2006 har Mikkel Barker leveret målfast og dokumenteret fotografisk materiale til 3D visualisering til lokalplaner og VVM miljø rapporter. Materialet er brugt til kommunikation af byggeri og anlægsprojekter for arkitekter, ingeniører, 3D bureauer, kommuner og Vejdirektoratet.

Med fotografering, opmåling, kameramatch eller færdig 3D visualisering, effektiviseres arbejdsprocessen omkring visualisering. Ligeledes forenkles proceduren for kvalitetssikring af de færdige visualiseringer.

 

CFMøller_Aarhus_4_001_visualisering

Motion tracking

Motion trakcing bestemmer placering og bevægelse af et 3D kamera, så 3D model og f.eks. drone film kan kombineres.
For store område hvor en  3D model skal passse i horisonten, forgrunden, højre og venstre side af billedet er det vigtigt at fjerne forvrængninger fra objektivet samt tracke præcist for at model ikke skal stå og "hoppe" i billedet.

3D visualisering

Visualisering er en film eller et fotografi hvor en 3D model er indsat i en film eller et fotografi.
På en målfast visualisering passer størrelser, placering og perspektiv af 3D modellen til virkeligheden.

Dronefilm

Der er mange måder at fortælle en historie fra dronen.

Kameramatch

Kameramatch sætter rette perspektiv for en 3D model, så den matcher et fotografi.

Sketchup

Præcis opsætning af kamera i Sketchup.

Rhino

Præcis opsætning af kamera i 3ds Max.

3ds_max

Præcis opsætning af kamera i 3ds Max.

”Det giver tryghed at arbejde med Mikkel Barker. Han overholder altid deadline, og har forståelse for det tidspres, som vi ofte arbejder under. Man har det med at kigge på en ydelse og holde den op mod en pris, men når Mikkel er inde over en opgave, er prisen ikke det eneste parameter, vi interesserer os for. Med ham ved vi nemlig, at projektet bliver en succes, og det er væsentligste for os, når vi hyrer en underleverandør.”

Kunde: C.F. Møller
Reference: Lasse Vilstrup Palm, Afdelingschef C.F. Møller

Mikkel_Barker_ApS_CFMoller_Bornholm_Kunstmuseum_Visualisering_01
ATRA_Klarup_1_004_ideal

"Atra Arkitekter har brugt Mikkel Barkers produkt fotografi med kameramatch et par gange, senest i forbindelse med udarbejdelsen af to birdview-visualiseringer af et byudviklingsområde."

"Fotomaterialet er af høj kvalitet og kameramatch sikre et meget nøjagtigt resultat. Kameramatch leveres tilpasset til det software vi i forvejen anvender, hvilket gør det meget nemt at bruge og spare os for en del arbejde. Vi er meget tilfredse med produktet og den service Mikkel Barker leverer."

"En klar anbefaling herfra!"

Kunde: Atra arkitekter
Reference: Andreas Lund Larsen, Indehaver, Arkitekt MSc-ARCH

Kunde: Vejdirektoratet
Reference: Niels Krogh Kristensen

3D_visualisering_kameramatch_0005_Layer 6
foto til bog

Opgave: Dronefotografering

Udførsel: Fotografering af landskabet ved Moesgård. Dronefotografi indgik i bogen Alle tiders landskab - Moesgård, et fortællende kulturlandskab. 

Kunde: Kristine Jensens Tegnestue

”Hvis ikke vi havde haft Mikkel som samarbejdspartner, skulle vi hver gang hyre både en fotograf og en landmåler og selv sidde med de komplicerede databeregninger, hvilket vil være en tidskrævende proces. Mikkel besidder alle tre kvalifikationer og leverer et validt produkt, som bærer præg af hans ekspertise. ”

Kunde: Cadpeople
Reference: Lone Finnerup, partner og creative manager.