360 panorama og film – Gå på opdagelse

Med 360 panorama og film får du mulighed for at gå på opdagelse og få fornemmelsen af området omkring dig. Du kan dreje rundt og se omgivelserne over, under og rundt om dig. Det giver en fri og mere rummelig fornemmelse af området og miljøet samt en god forståelse af bygge-  eller anlægsprojektets sammenhæng med landskab eller by.

360 panorama og film er derfor ideelt til præsentationer af projektet samt til en visuel og informativ oplevelse af steder.

Jeres færdige visualiseringer kan kombineres med 360 panorama og film, hvormed samme præcision og nøjagtighed bevares, og du får en helt præcis repræsentation af bygge- og anlægsprojektet.

I panorama billederne herover kan du gå på opdagelse hos Danish Agro, Galten. 360 panorama giver mulighed for at formidle virksomheden, for de som bor i området og ellers kun kender virksomheden ude fra.

Med 360 panorama fotografi har du mulighed for at vise en lokation på en anderledes måde, der giver en rummelig og virkelighedsnær oplevelse af stedet. Det kan være af et byggeri, en butik, en virksomhed eller steder og områder i naturen hvor, kunder og besøgende kan få en bedre fornemmelse af stedet.

Med 360 panorama bliver det muligt at ”bevæge sig omkring” og se et område fra flere vinkler, så man får en fornemmelse af alle omgivelserne.

Skab interesse med 360 panorama

Som 360 panorama fotograf tager jeg billeder, der giver en helt særlig fornemmelse af stedet. Det kan du bruge til at give en tydeligere oplevelse af jer som for eksempel virksomhed. 360 panorama fotografier er et godt redskab til at formidle og kommunikere om et sted, og det kan hjælpe til at skabe interesse.

Du kan for eksempel lave lavet en 360 panorama film eller fotografi af en stor virksomhed, hvor kunder eller interessenter kan danne sig et indtryk af stedet og få større interesse for og viden om virksomheden.

360 panorama kan bruges til

Du kan bruge 360 panorama til mange forskellige formål. Det er eksempelvis oplagt at bruge en 360 panorama fotograf, hvis du ønsker en virkelig fornemmelse af et bygge- eller anlægsprojekt og dets sammenhæng med området omkring såsom by eller landskab. Ofte kan et indblik i virksomheden og dens omgivelser med et 360 panorama fotografi skabe en visuel og informerende oplevelse af stedet. Det giver en rummelig, præcis og virkelighedsnær præsentation af dit projekt.

Kontakt Mikkel Barker

Hvis du står overfor et større bygge- eller anlægsprojekt, og du gerne vil sikre en god gennemførsel af projektet og fremføre en flot, virkelighedsnær præsentation, så er du altid velkommen til at kontakte mig. Jeg har stor erfaring som 360 panorama fotograf, og jeg skaber et professionelt resultat.

Billeder fra området nord for Jyllinge taget i forbindelse med opgave for Rambøll. Billederne kan bruges til at give en bedre forståelse for området samt kan bruges til visualisering af fremtidige byggeprojekter – i dette tilfælde et dige.

360 panorama fra Odense syd. Panoramet er sammensat af drone fotografi fra 100 meters højde.

FÅ TILBUD ELLER FORESPØRG PÅ OPGAVE
- Jeg svarer indenfor 1-2 dage!

×