3D modelering – få en virtuel model af dit projekt

En 3D model af bygninger og terræn gør det muligt at simulere størrelser og skygger samt at bedømme projektets indvirkning på landskab og bybillede.

Du får med andre ord en virtuel model af projektet, som du kan manipulere med og bevæge dig frit rundt i, så du kan se muligheder og prøve idéer af.

Kombineres 3D med fotografi, kan visualiseringen vise byggeriets placering og højde, hvilket gør forståelse og formidling af projektet enklere – ideelt til præsentationer for projektets interessenter.

3D digitalisering af Svenstrup by for JWH arkitekter.
Opbygning af modellen er sket fotogrammetrisk ud fra luftfotograf og opmåling.
I eksemplet er vist skyggevirkning ved indsættelse af fiktivt byggeri i sketchup.

3D opbygning af Juelsberg Avlsgaard for Bascon.
Opbygning af modellen er sket fotogrammetrisk ud fra fotografi og opmåling.
Modellen er brugt til opmåling, projektbeskrivelse og visualisering for fondsansøgning hos Realdania.

3D model Aarhus Musikhus

3D opbygning af tilbygning af Aarhus Musikhus for Aarhus Kommune.
Opbygning af modellen er sket fotogrammetrisk ud fra fotografi og opmåling.
Modellen er brugt til ajourføring af Aarhus Kommunes 3D bymodel.

3D model Aarhus Musikhus

3D opbygning af byrummet omkring Godsbanen i Aarhus for Aarhus Kommune.
Opbygning af modellen er sket fotogrammetrisk ud fra fotografi og opmåling samt ud fra eksisterende bymodel.
Modellen er brugt i forbindelse af arkitekt forslag til nyt projekt på Godsbane arealet.

3D bymodel Aarhus Kommune
Visualisering af lokalplans rammer på luftfoto

Eksempel på 3d visualiseringer af lokalplans rammer på luftfotografi.
Det er et godt værktøj i formidlingen af lokalplanens rammer samt til vurdering af lokalplanens indvirkning på bybilledet.

3D visualisering Randers

Eksempel på 3d visualiseringer af lokalplans rammer fra terræn.
Det er et godt værktøj i formidlingen af lokalplanens rammer samt til vurdering af lokalplanens indvirkning på bybilledet.

FÅ TILBUD ELLER FORESPØRG PÅ OPGAVE
- Jeg svarer indenfor 1-2 dage!
×