Drone – se dit projekt i fugleperspektiv

Droner er et nyt og særdeles effektivt værktøj til visualiseringer i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.
Med en flyvehøjde på op til 100 meter (over 100 meter under visse forhold) giver dronen fugleperspektiv uden at komme for langt væk. Det giver et godt overblik og mulighed for at se sammenhænge og indbyrdes afstande samt få en fornemmelse for målestoksforholdene.

Dronen kan vise den kommende udsigt fra 40 meters højde, løfte synsvinklen op over huse og træer og se vejenes, jernbanens eller bygningernes placering i landskabet. Og den kan synliggøre bygge- og anlægsarbejdets indvirkninger på miljø og landskab.

Dronefotografi kombineret med landmåling er derfor ideelt til præsentationer af bygge- og anlægsprojekter samt til brug som dokumentation i lokalplaner og VVM-rapporter.

Hør mere om de mange muligheder med kameramatch. Kontakt mig i dag.

 

Jeg har UAS-dispensation fra Trafikstyrelsen til operation af droner. Dispensation kræver ansvarsforsikring, samt at driftshåndbogen for operation af droner bliver fulgt i forhold til dokumentation, flyvninger, vedligeholdelse og tilsyn.

Moesgaard stand og Moesgaard Museum ses i baggrunden
Fotografiet er brugt i bogen “Alle tiders landskab, Moesgaard et fortællende kulturlandskab”, af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Vestkysten ved Søndervig

Silhorko, billund vandværk, drone fotografi

Silhorko transport af tank til Billund vandværk
Tanken er produceret på Eurotank’s faciliteter i Harlev og skal herfra transporteres til sandblæsning, larkering og maling, hvorefter den leveres til Billund Vand.

Drone foto, Eurotank,

Drone fotografi a Eurotank’s fabrik i Harlev

 Fotografi er samtidig brugt til digitalisering af hallen som eksempel. Se mere under 3D og digitalisering.

FÅ TILBUD ELLER FORESPØRG PÅ OPGAVE
- Jeg svarer indenfor 1-2 dage!
×