Case: Udbygning af strækningen rute 40 Ålbæk til Skagen

2+1-udbygning af landevejen Ålbæk-Skagen

3D-kameramatch til Rhino

VVM-undersøgelsen for udbygningen af rute 40 Ålbæk-Skagen 

Rute 40 mellem Ålbæk og Skagen skal udbygges til en 2+1-vej, og jeg var hyret af LYTT Arkitekter til at levere drone- og terrænfotografi samt levere præcise og dokumenterede kameramatch til visualisering af projektet.

Det blev til en god dag i felten med Frank Hasling Pedersen fra LYTT Arkitekter, som jeg har samarbejdet med lige siden, vi startede i 2005.

Til hvert standpunkt bliver der taget en række fotografier, hvorfra ét bliver udvalgt. Herefter beregnes 3D-kameramatch ud fra opmålte punkter (markeret med gule kryds i billedet over) og leveret som Rhino-fil.

Når LYTT Arkitekter åbner filen, ligger 3D-modellen korrekt, ligesom der til materialet er dokumentation for  korrekt og målfast visualisering.

Dronefoto ved Skagen kikkende mod syd

Kundeudtalelse

“Som landskabsrådgiver på større VVM- og planlægningsopgaver har vi brug for, at alt materiale til offentlig høring er dokumenteret og ubestrideligt. Bl.a. skal fotos, som danner grundlag for visualiseringer, være udført med højeste præcision, bedste kvalitet og med sans for de væsentlige elementer i motivet. Mikkel Barker har gennem snart to årtier leveret netop dét.”

LYTT

Frank Hasling Pedersen, projektleder og landskabsarkitekt, cand.arch.

Terrænfotografi set mod nord

Angivelse af kameraplacering samt “field of view”

Tilpasning af stanpunkter sker ud fra omgivelser og fortælling