Case: Fotoregistrering af Aarhus Domkirke

I hjertet af Aarhus

Fra kælder til kirketårn

6 dages fotografisk registrering og dokumentation

For Aarhus Stift fik jeg til opgave at fotografere alle flader af Aarhus Domkirke.

Det indebar fotodokumentation af både udvendige og indvendige flader og førte mig fra kælder til toppen af kirketårnet.

Fotografering af kirkerum samt rum med dårlig belysning kræver tålmodighed, omhyggelighed og systematik for at sikre, at alle flader blive fotograferet og i sidste ende kan findes i det leverede fotografiske materiale.

Materialet bliver leveret med oversigtsbilleder og mapper for hvert område, der gør det let at finde det ønskede kirkerum, hvælving eller vinduesbue.

Jeg har ligeledes lavet fotoregistrering af Budolfi Kirke i Ålborg og Sct. Nicolai Kirke i Vejle.

Særligt historiske bygninger kan være bygget uden noget fundament, hvilket øger risikoen for skader ved vibrationer fra f.eks. gravearbejde og pillotering.
Grundvandssænkning kan ligeledes være årsag til, at skader opstår.

At stå med et fotografisk materiale, der tydeligt viser, om skaden er opstået før eller efter igangsættelse af byggearbejdet, kan være afgørende i tvister, hvor der rejses krav om erstatning.

 

Fotoregistrering af kirker og domkirker til dokumentation af skader
Fotoregistrering af kirker og domkirker til dokumentation af skader
Før billede
Fotoregistrering af kirker og domkirker til dokumentation af skader
Fotoregistrering af kirker og domkirker til dokumentation af skader
Fotoregistrering af kirker og domkirker til dokumentation af skader