Case: Fotoregistrering af Kystvejen, Aarhus

Byudvikling og sikring af eksisterende byggemasse

Fotografisk registrering og dokumentation

For Rambøll fik jeg til opgave at fotografere udvendige flader mellem Kystvejen nr. 29 og nr. 46.

Fotografering er systematisk, hvilket sikrer, at der ved en eventuel skade, som er opstået som konsekvens af gravearbejde, pæleramning eller sænkning af grundvandsstanden, kan findes fotografisk dokumentation. Et tydeligt billede, der viser, om revnen allerede eksisterede, kan hurtigt afgøre skyldsspørgsmålet, så det ikke ender i påstand mod påstand.

Materialet bliver leveret med oversigtsbilleder og mapper for hver bygning. Det gør det let at finde det ønskede område.

fotoregistrering af sætningsskader pga. pæleramning, gravearbejde, pilotering og grundvandssænkning

Kundeudtalelse

”Vi stod nærmest med den store hammer hævet over jorden, da jeg ringede til Mikkel. Han skulle starte med meget kort varsel, og det gjorde han. Han gik systematisk til værks og gennemgik hver enkelt bygningsfacade én for én, og kort efter havde han billeder af hver kvadratcentimeter på alle nabobygninger. Vi har heldigvis ikke haft brug for registreringen, så billederne ligger bare i skuffen. Men det er en enorm sikkerhed for os at have. Den værdi, vi har fået for pengene, er meget stor, så jeg vil helt klart hyre Mikkel til lignende projekter i fremtiden.”

Rambøll

Kristian Tharben Hansen, projektleder

fotoregistrering af sætningsskader pga. pæleramning, gravearbejde, pilotering og grundvandssænkning
fotoregistrering af vindues revner og skader pga. pæleramning, gravearbejde, pilotering og grundvandssænkning
fotoregistrering af vindues revner og skader pga. pæleramning, gravearbejde, pilotering og grundvandssænkning
fotoregistrering af vindues revner og skader pga. pæleramning, gravearbejde, pilotering og grundvandssænkning
fotoregistrering af revner og skader i murværk pga. pæleramning, gravearbejde, pilotering og grundvandssænkning
fotoregistrering af revner og skader i murværk pga. pæleramning, gravearbejde, pilotering og grundvandssænkning