Case: Servicehavn for Danmarks største havmøllepark

VUNDET!
Hvide Sande bliver servicehavn for tre Vattenfall-havmølleparker!

Opgaven

Hvordan vil det kunne se ud?

Opgaven har bestået i drone- og terrænfotografi samt 3D-modellering, visualisering og illustrationer til brug for præsentation af Hvide Sande Havn som kommende servicehavn.

Hvide Sande bliver servicehavn for tre Vattenfall havmølleparker

Kundeudtalelse

Vi har brugt Mikkel Barkers materiale til at visualisere og understøtte vores tilbud på/forslag til, hvordan faciliteter til servicering af havmølleparker vil kunne indrettes og driftes med base på Hvide Sande Havn. Det har været vigtigt både at give et perspektiv på, hvordan det vil kunne tage sig ud, men også et teknisk/praktisk billede af, hvordan pladsen og kaj-arealerne reelt kan udnyttes i forhold til placering af fremtidige bygninger og fartøjer. Visualiseringerne viser også, hvordan de indbyrdes afhængige funktioner er placeret og giver dermed et billede af den fremtidige logistik i området.

Hvide Sande Havn

Steen Davidsen, havnedirektør

 

Før billede
Hvide Sande bliver servicehavn for tre Vattenfall havmølleparker

Oversigt over vigtige afstande 

Før billede