Case: VVM-undersøgelse for 3. Limfjordsforbindelsen

3D-kameramatch

Limfjordsforbindelsen

VVM-undersøgelse for
Egholmlinjen


Opgave: For Rambøll har jeg taget terræn- og dronefotografier til VVM-redegørelsen for linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse.

Projektet omfatter anlæg af en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej i Egholmlinjen med forbindelse til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord.

Opgaven gik konkret ud på at levere fotografi, opmåling og målfaste 3D-kameramatch fra udvalgte standpunkter.

Sådan foregår det: Jeg kører, går, sejler og flyver til det udvalgte standpunkt på en god dag. Her tager jeg en serie billeder samt opmåler referencepunkter til senere bestemmels af kameraparametre. 
Når først jeg står ved standpunktet, tilpasser jeg standpunkt og vinkel til forholdene samt for at få det bedste motiv og en god fortælling. 

Kunden udvælger derefter et billede fra hvert standpunkt, hvortil jeg efterfølgende beregner kameraparametre for. 

Når jeg afslutter opgaven, sender jeg en 3ds Max-fil til Rambøl med opsat, målfast og dokumenteret kameramatch.


Covid 19 gjorde flyvning med dronen omkring Ålborg Lufthavn til en speciel oplevelse. Jeg havde fået tilladelse til flyvning, men skulle lande dronen, hvis der var fly i kontrolzonen. Det blev til ét opkald fra tårnet.

 

Limfjordsforbindelsen 3D kamaeramatch

Fotografi med opmålte referencepunkter

Før billede
Limfjordsforbindelsen 3D kamaeramatch

Dronefotografi med referencepunkter (data fra kortforsyningen)

Limfjordsforbindelsen 3D kamaeramatch

Standpunkter for drone- og terrænfotografi

Limfjordsforbindelsen 3D kamaeramatch

Dronefotografi fra Egholm