Case: Visualiseringer til lokalplan for Karre 4, Odense

Byggeriets indvirkning på byrum og landskab

3D-kameramatch til Rhino

Lokalplan for Karré 4, Odense

For C.F. Møller har jeg i 2017 udarbejdet visualiseringer til brug i lokalplanen for Karré 4 i Odense.

Når jeg får opgaven, har kommunen typisk fundet standpunkter, hvorfra de ønsker at belyse projektet, og arkitekten har udarbejdet projektet i 3D.

Min opgave bliver i de tilfælde at fotografere samt opmåle referencepunkter fra de udvalgte standpunkter.

Tilbage ved computeren beregner jeg orienteringen og rotationen af kameraet samt fjerner forvrængningen i billedet.
3D-modellen af bygningen kan derfor placeres præcist i billedet.

Den færdige leverence er 3D-visualiseringer af byggeriet samt dokumentation for korrekt og målfast visualisering.

3D visualisering for lokalplan Karré, Odense

Fotografi taget fra en plads i toget

Visualisering af Karré 4 til venste samt kommende projektvolumener

Synlighed fra udvalgt standpunkt

Synlighed for udvalgt standpunkt