Case: VVM-undersøgelse – Ny Midtjysk Motorvej – fra Give til Haderslev

Fra vikingehøje til sandsletter

Ny Midtjysk Motorvej

VVM-undersøgelsen for
Ny Midtjysk Motorvej

Opgave: For Vejdirektoratet har jeg taget terræn- og dronefotografi til VVM-redegørelsen for Ny Midtjysk Motorvej.
Jeg har samtidig taget stemnings- og landskabsfotografier fra udvalgte områder, som er brugt i undersøgelsen.
Områderne er Frederikshåb Plantage, Klebæk Høje, Gyttegårdsplantagen, Røserne, Svanemosen og Veerst Kirke.

Hvad er en VVM-undersøgelse?
“Formålet med VVM-undersøgelsen er at belyse vejprojektets mulige påvirkning af omgivelserne og at tilpasse vejprojektet til landskabet, så påvirkningen af omgivelserne bliver begrænset. Desuden skal VVM-undersøgelsen skabe et sagligt grundlag for en offentlig debat og senere en politisk beslutning om motorvejsprojektet.”


Sådan foregår det:
Jeg kører, går og flyver til det udvalgte standpunkt på en god dag. Her tager jeg en serie billeder samt opmåler referencepunkter. 

Når først jeg står ved standpunktet, tilpasser jeg standpunkt og vinkel til forholdene for at få det bedste motiv og en god fortælling.

Kunden udvælger derefter et billede fra hvert standpunkt, som jeg derefter beregner kameraparametre for. Kameraparametre er præcise informationer om kameraets position, sigtepunkt, rotation og brændvidde. De informationer bruges i 3D-softwaren til at fortælle programmet, hvordan det skal se 3D-modellen. Med de rigtige kamerainformationer kommer 3D-modellen af vejen eller bygningen til at ligge rigtigt.

Opgaven afsluttes med, at jeg sender en 3D-fil til kunden med det beregnede, målfaste og dokumenterede kameramatch. Kunden skal med andre ord blot åbne filen, og så ligger alt rigtigt.

 

Herunder et link til VVM-undersøgelsen samt et link til et interaktivt kort, der viser visualiseringerne fra strækningen.

Limfjordsforbindelsen 3D kamaeramatch

Dronefotografi til visualisering

Før billede
Limfjordsforbindelsen 3D kamaeramatch

Standpunkter fra opgaven

Før billede