Luftfoto med præcis tilbageskæring og kameramatch med 3d data

Kameramatch – fotografi og opmåling kombineret

Præcis og dokumenteret visualisering er vigtigt for bygherrer, når helhedsplaner og lokalplaner skal overholdes, og VVM redegørelser skal udarbejdes.

Jeg leverer fotografi og præcise opmålingsdata – både fra terræn, drone og fly – og sikrer korrekt overlejring af 3D materiale på fotomaterialet.

Mine fotografier bliver korrigeret for kameraforvrængning og opmålt med RTK GPS, hvilket sikrer en præcision ned til 10 mm. Til luftfotografi benytter jeg opmåling samt eksisterende 3D data af bygningspolygoner.

Materialet leveres i formater som UTM, DKTM, KP2000 og System34, og alle målepunkter er markeret i materialet.

Jeg hjælper desuden med at få styr på koordinatsystemer, så integrationen mellem fotografi og jeres projekt er nemt og hurtigt. For 3ds Max-brugere leverer jeg en fil, hvor kameraopsætningen allerede er indstillet, så filen er lige til at åbne og bruge.

Luftfoto med præcis tilbageskæring og kameramatch med 3d data

Præcist kameramatch af 3D data på luftfotografi fra Ribe.
Opgaven er udført for Møller & Grønborg og inkluderede både luft- og terrænfotografi. Venstre side viser præcision ved overlejring af 3D tag polygoner.

Luftfoto og kameramatch ved Ribe
Kameramatch fra Vejlefjord. VVM ny tog forbindelse

Præcist kameramatch til luftfoto fra Vejle.
Opgaven er udført for Schønherr i forbindelse med VVM rapport for ny tog forbindelse over Vejlefjord.

Luftfoto med præcis tilbageskæring og kameramatch med 3d data

Præcist kameramatch og tilbageskæring af terrænfotografi. 
Opgaven er udført for COWI og Cadpeople i forbindelse med VVM rapport for ny tog forbindelse mellem København og Ringsted.

Kameramatch Cadpeople Aarhus

Præcist kameramatch og tilbageskæring af terrænfotografi. 
Opgaven er udført for Arkitema i forbindelse med lokalplan for nyt byggeri på Aarhus Ø.

FÅ TILBUD ELLER FORESPØRG PÅ OPGAVE
- Jeg svarer indenfor 1-2 dage!
×