Opmåling af facade til renovering og bevaring

Fotogrammetrisk opmåling – dokumenter eksisterende forhold

Jeg tilbyder dokumentation og opmåling af eksisterende facader, bygninger og byrum.
For opgaver indenfor restaurering, bevaring og tilbygning giver fotogrammetrisk opmåling et solidt grundmateriale for viderebearbejdning og planlægning.
Fotogrammetrisk opmåling giver både opdateret fotografisk reference materiale i form af et målbart ortofoto (oprettet fotografi) samt 2D og 3D materiale til opmåling og visualisering.

For bygnings facader vil materialet kunne bruges til opmåling af alt fra vinduesrammer til beskadigede murstenspartier. Fotografiet kan direkte bruges til at bedømme omfanget af skader på facaden mens CAD grundlaget kan bruges til opmåling og bedømmelse af opgavens omfang.

Ved tilbygninger kan materialet bruges til visualisering af kommende byggeri og bliver dermed et værktøj for præsentation og formidling.

Jeg opererer med kalibreret kameraudstyr samt RTK GPS og leverer et CAD grundlag til brug for f.eks. restaurerings opgaver.

Opmåling af facade til renovering og bevaring

 Fotogrammetrisk opmåling af facade.
Opmåling er sket fotogrammetrisk hvilket gør, at man kan hente præcis 3D information ud fra fotografi og opmåling. Model er præcis ned til få centimeter. 

Opmåling af facade til renovering og bevaring
Opmåling af facade til renovering og bevaring

Indgangsparti til Godsbanen i Aarhus

FÅ TILBUD ELLER FORESPØRG PÅ OPGAVE
- Jeg svarer indenfor 1-2 dage!
×