Kameramatch Cadpeople Aarhus

Kunde: Cadpeople
Reference: Lone Finnerup, partner og creative manager i Cadpeople.

Succesfuld visualisering med kameramatch

Cadpeople fik effektiviseret arbejdsprocessen og gjort kvalitetssikringen enklere i deres visualiseringer, fordi de skiftede til én mand, ét kamera og ét samlet grundlag til viderebearbejdning.

 

Det visuelle kommunikationsbureau Cadpeople hjælper deres kunder med at visualisere  bygge- og anlægsprojekter gennem illustrationer og 3D- animationer. Gennem mange år har de samarbejdet tæt med Mikkel Barker i udviklingen af de mest sikre kameramatchmetoder, og han har været medvirkende til at effektivisere arbejdsprocessen omkring deres visualiseringer og forenkle kvalitetssikringsprocedurerne.

Den gode idé var ressourcekrævende
Da Cadpeople startede op i 1996, var de nogen af de første, der fik idéen til at lave visualiseringer ved at kombinere GPS-opmålte punkter fra den virkelige verden med en virtuel 3D-model. I starten var det med et kort under armen, når de skulle ud og lave opmålingerne – 9 meter tilbage og 5 meter til højre, og så var det dér, kameraet skulle placeres i den virtuelle 3D model for at matche virkeligheden. Senere hyrede de en landmåler til at lave opmålingerne for dem, så koordinaterne kunne indsættes præcis i deres 3D program. De skulle efterfølgende gennem diverse tilbageskæringsberegninger og komplicerede matematiske formler for at kunne efterkontrollere, at de to verdener spillede sammen.  Det var en tidskrævende proces, med mange led og med mange mennesker involveret i arbejdet.

Mikkel Barker samlede trådene
Løsningen på udfordringerne hed Mikkel Barker. Udover at tage terræn- eller luftfotografier, opmåler han samtidig de helt nøjagtige GPS-punkter fra den bestemte location og parrer de to elementer i en 3D-model.

Mikkel sagde: ’Hey, jeg kan hjælpe jer! Jeg tager fotografier og laver GPS-opmålinger både fra jorden og fra luften, og så omregner jeg til det aktuelle 3D-system, så det kan indsættes direkte i 3D modellen. Kameralinsens forvrængning kan jeg også korrigere.’ Den dag startede vores samarbejde.

Tidligere har det været en udfordring for Cadpeople at mindske den objektiv-forvrængning, som altid opstår i fotografiers ydre kanter, fordi kameralinsen har en svag, lille kurve. Men ved hjælp af kalibreret kameraudstyr, fotogrammetrisk software og præcise geografiske koordinater kan forvrængningerne modregnes, så baggrundsfotoet er korrekt, når det indsættes i 3D-modellen. På den måde sikrer Mikkel Barker nøjagtighed ned til 20 mm. og dermed et korrekt udgangspunkt for visualisering.

Tre egenskaber i én mand
Gennem knap 12 års samarbejde har Mikkel Barker været inde over adskillige projekter hos Cadpeople. Han har blandt andet leveret luft- og terrænfotos samt GPS-data til kameramatch i forbindelse med Trafikstyrelsens etablering af den nye jernbane mellem København og Ringsted og senest i forbindelse med de nye byggeprojekter; Åbyen, Mediehuset Urban Mediaspace, Ungdomsboligerne, Bugthusene og Kanalhusene ved havnefronten i Aarhus.

”Hvis ikke vi havde haft Mikkel som samarbejdspartner, skulle vi hver gang hyre både en fotograf og en landmåler og selv sidde med de komplicerede databeregninger, hvilket vil være en tidskrævende proces. Mikkel besidder alle tre kvalifikationer og leverer et validt produkt, som bærer præg af hans ekspertise. ” 

Fotodokumentation af Den Gamle By

Kunde: Rambøll

Reference: Kristian Tharben Hansen, projektleder i Rambøll

 

Fotodokumentation giver økonomisk tryghed i Rambøll
Som bygherre er det i forsikringsøjemed værdifuldt at kunne dokumentere nabobygningers tilstand, inden man går i gang med et omfattende byggeprojekt. Det gjorde Rambøll, da de begyndte udvidelsen af Den Gamle By i Aarhus

 

Rambøll er blandt Nordeuropas førende rådgivende ingeniørvirksomheder, og i Danmark har de blandt andet leveret bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelsen af Den Gamle By i Aarhus. Bygherrerådgivningen indebar blandt flere ting økonomisk og kvalitetsmæssig overvågning af byggeriet. Her skulle Rambøll sikre, at byggeriet gik planmæssigt, og at der ikke opstod nogle uventede omkostninger.

Brug fotodokumentation før uheldet er ude
Museet skal gennemgå en 3600 m2 stor udvidelse, som skal fortælle om dagliglivet i Danmark i 1900-tallet. Men det særlige problematiske jordlag i området, ofte kaldet Aarhus-ler, var en teknisk udfordring for bygmestrene i forbindelse med både ramning og spunsning.

På grund af museets i forvejen trænge beliggenhed midt i byen har det været vigtigt for Rambøll at dokumentere nabobygningerne stand omkring byggepladsen. Hvis der skulle opstå en skade på en nærtliggende bygning, så vil de i en given forsikringssag kunne dokumentere, hvordan bygningen så ud, før byggeriet startede. På den måde vil de kunne bevise, at de ikke er skyld i skaden, og økonomiske krav om erstatning vil ikke kunne indfries.

Systematisk, præcis og detaljeret
Det er vigtigt, at fotodokumentationen er så detaljeret og præcis som muligt, hvis den skal sikre et holdbart bevis i tilfælde af en tvist omkring ejendommens stand på et senere tidspunkt. Projektleder i Rambøll, Kristian Tharben Hansen, havde fået anbefalet Mikkel Barker af en kollega, og da denne fotoopgave bød sig, tøvede han ikke med at ringe.

Vi stod nærmest med den store hammer hævet over jorden, da jeg ringede til Mikkel. Han skulle starte med meget kort varsel, og det gjorde han. Han gik systematisk til værks og gennemgik hver enkelte bygningsfacade én for én, og kort efter havde han billeder af hver kvadratcentimeter på alle nabobygninger.”

Bygningernes stand blev registeret ved detaljerede fotografier af blandt andet sokler og vinduer, hvor materialerne kan være finere og mere porøse.

 En sikkerhed i skuffen
Selvom det er langt fra hver gang, at Rambøll har brug for at inddrage fotodokumentationen i et byggeprojekt, så er det en værdifuld sikkerhed for dem at have.

”Vi har heldigvis ikke haft brug for registreringen, så billederne ligger bare i skuffen. Men det er en enorm sikkerhed for os at have. Den værdi, vi har fået for pengene, er meget stor, så jeg vil helt klart hyre Mikkel til lignende projekter i fremtiden.”

Kunde: Kolding Havn
Reference: Claus Holm Christensen, direktør for Kolding Havn

 

Havnens mange muligheder set fra luften
For Kolding Havn er det væsentligt at kunne præsentere havnen og dens anvendelsesmuligheder bedst muligt, og her er fotografier fra luften den oplagte løsning.

 

Som en af Danmarks 10 største havne er Kolding Havn en væsentlig erhvervsmotor, der er med til at holde hjulene i gang i Kolding-området. Som virksomhed skal der konstant tænkes i, hvordan kunderne får det bedste indtryk og forståelse af, hvad havnen kan og hvad den rummer af muligheder.

Overblik og stemning

En industrihavn er for mange en uoverskuelig arbejdsplads, og Kolding Havn er ingen undtagelse. Der er 2,5 kilometer kaj, og havnens areal udgør 50 hektar – svarende til 46 fodboldbaner – og så stort et område kan være svært at danne sig indtryk af uden visuelle hjælpemidler. Derfor blev havnedirektør Claus Holm Christensen glad, da han i forbindelse med afviklingen af Classic Race Aarhus faldt over Mikkel Barkers luftfotografier af den årlige motorsportsevent. De viste nemlig tydeligt, at man med luftfotos både kan skabe overblik over og indfange stemninger på et stort område.

En ting er at tage billeder – dygtige fotografer kan både fange motiver og stemninger. Mikkel kan bringe noget andet og mere ind i billedet. – Claus Holm Christensen, direktør for Kolding Havn.

Det rigtige match

Havnedirektøren og luftfotografen aftalte at lade det komme an på en prøve, og at Mikkel Barker skulle tage kontakt, næste gang han var på vingerne i området omkring Kolding. Få dage efter var det netop tilfældet, og et par prøveskud viste, at et samarbejde ville komme begge parter til gode.

I dag bliver billedmaterialet brugt i de fleste former for marketings- og oplysningsmaterialer, som havnen bruger både i forhold til kommende kunder, men også til nuværende lejere og deres kunder. Samtidig bruger havnens medarbejdere også fotografierne som arbejdsdokumenter – eksempelvis i form af kort i A4-format, hvor der på den ene siden er eksempelvis en skitse- eller skemategning og på den anden side et luftfoto af det relevante område.

Knudepunkt set fra oven

Kolding Havn har tidligere fået produceret billedmateriale, men havnedirektøren, som tiltrådte i begyndelsen af 2013, følte, at der var brug for billeder med mere dybde, ligesom han gerne ville have omgivelserne inddraget i højere grad end hidtil. Med en placering ud til Lillebælt og med hele Trekantsområdet på landsiden er havnen et trafikalt og forretningsmæssigt knudepunkt, og det er væsentligt at kunne vise, hvordan den omliggende infrastruktur understøtter havnens aktiviteter.

Hos Mikkel Barker får Claus Holm Christensen lige præcis de motiver, han har brug for, og det har blandt andet været relevant i et tilfælde, hvor havnen i forbindelse med etableringen af et indspulingsbassin har skullet vise Kolding Kommune det areal, hvor arbejdet et blevet udført.

“Mikkel er utrolig troværdig og yderst seriøs. Det har simpelthen været en fornøjelse at samarbejde med ham, og der er ingen tvivl om, at vi kontakter ham, når vi igen skal have løst en opgave.”

Kunde: Schønherr Arkitekter
Reference: Frank Hasling Pedersen, arkitekt hos Schønherr

 

Troværdighed skaber overskud og plads til glæde
Mikkel Barker har udført visualiseringsopgaver for Schønherr arkitekter siden 2008. Samarbejdet er på én og samme tid både behageligt og professionelt, hvilket resulterer i stærke kundeløsninger og gode resultater.

 

På Nordens største landskabstegnestue sidder omkring 40 arkitekter og planlæggere fordelt på to kontorer i henholdsvis København og Aarhus. De har i over 30 år udført store og prestigefyldte bygge- og anlægsprojekter rundt omkring i Danmark.  Her kan for eksempel nævnes Odense Universitets Hospital, Rute 26 – den ny motorvej mellem Aarhus og Viborg – og senest et helt nyt byområde kaldet Dyrehavegårds Jorder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kravet om præcision bliver altid opfyldt
Sådanne store projekter har indflydelse på det omkringliggende landskab, og derfor kræver loven en VVM-redegørelse, hvor virkningerne på miljøet vurderes. I forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdes der visualiseringer af de kommende bygge- og anlægsprojekter, hvor Schønherr har allieret sig med Mikkel Barker for at opnå den præcision, der er påkrævet.

Det er enormt vigtigt, at bygherren kan dokumentere og garantere, at det, man ser på visualiseringerne, er geografisk og geometrisk korrekt.  Det er én af grundene til, at vi samarbejder med Mikkel Barker – med ham på holdet ved vi, at resultatet bliver præcist.

Leverer ydelser på flere niveauer
Af og til sker det, at bygherren ikke vil betale for ”den fulde pakke”, som de får hos Mikkel Barker. Andre gange har de brug for så meget dokumentation som muligt, for eksempel når visualiseringerne skal indgå en VVM-redegørelse. Derfor er der navnlig én ting, som arkitekterne hos Schønherr sætter stor pris på: At de har en samarbejdspartner, der er både fleksibel og tilpasningsdygtig.

Mikkel har altid været god til at tilpasse sit produkt efter bygherrens behov. Han finder frem til en metode, der både får hans pris til at matche bygherrens budget og gør vores arbejde mere effektivt. Han laver et stykke arbejde, som vi ikke selv vil kunne gøre bedre. På den måde kan vi koncentrere os om at gøre det, vi er bedst til.

Et samarbejde der også giver overskud på humørkontoen Schønherr har samarbejdet med Mikkel Barker siden 2008 og forholdet mellem dem har med tiden udviklet sig til solidt partnerskab, hvor der også er plads til at grine og have det rart.

Mikkel er meget behagelig at arbejde sammen med. Han har humor og kan grine, samtidig med at han er yderst professionel og troværdig – det genererer overskud, at vi kan stole på hinanden.”

Kameramatch for C.F. Møller af Universitetssygehus Køge

Kunde: C.F. Møller
Reference: Lasse Vilstrup Palm, Afdelingschef C.F. Møller

 

Se ud i fremtiden med digital visualiseringsteknik
C.F. Møller har fået valide, præcise og målfaste fotovisualiseringer, som de anvender, når de skal præsentere deres kunder for, hvordan kommende byggerier vil påvirke det omkringliggende landskab.

 

Skandinaviens ældste og største arkitektvirksomhed hedder C.F. Møller. Med et kundekartotek, der tæller myndigheder og offentlige instanser, er det altafgørende, at deres visualiseringer og tegninger er valide. Det vil sige, at en visualisering af et kommende byggeri skal stemme 100 procent overens med, hvordan det kommer til at se ud i virkeligheden.

Et troværdigt billede af virkeligheden
I et helt almindeligt tegneprogram kan det være svært at finde frem til de præcise koordinater og størrelsesforhold, når man arbejder med større byggerier. Det oplevede C.F. Møller blandt andet i forbindelse med udvidelsen af det nye universitetssygehus i Køge.

Som det er tilfældet med offentlige byggerier var det også i dette projekt altafgørende, at C.F. Møller ved udarbejdelsen af en VVM-rapport kunne præsentere politikere og borgere for, hvordan det nye 177.000 m² byggeri vil påvirke landskabet. De har krav på at vide præcist, hvordan sygehuset kommer til at se ud i virkeligheden, og for at kunne vise virkeligheden, må man inddrage den. C.F. Møller valgte at lade Mikkel Barker løse visualiseringsopgaven – både fordi han havde mulighed for at træde til med kort varsel, men også fordi det giver nogle fordele i forhold til troværdighed, at materialet er udarbejdet af tredjepart.

Teknologi + virkelighed = et validt resultat
Med digital visualiseringsteknik kombinerer Mikkel Barker en virtuel 3D-model med et fotografi, som han selv har taget. Fotografiet kan skydes fra flere alternative vinkler, for eksempel fra luften eller fra vandet, som er blandt Mikkel Barkers spidskompetencer.

I forbindelse med det kommende universitetssygehus i Køge havde C.F. Møller brug for en række fotografier fra blandt andet vandsiden for at illustrere, hvordan byggeriet vil tage sig ud i forhold til landskabet set fra havsiden.

Når et motiv er blevet ”skudt”, bliver fotografiet påført en række digitale fikspunkter og data, som Mikkel måler ude på location. Mikkel har en baggrund i et landmålerfirma, og branchens krav om akkuratesse smitter af på hans arbejde. Koordinaterne indtastes i 3D-systemet, hvorved de to typer visualisering parres. Det giver en kobling mellem teknologi og virkelighed, som sikrer kunden et validt og præcist resultat.

I C.F. Møller tager vi vores projekter og formidlingen af dem seriøst, og derfor er vi glade for at kunne bruge Mikkel Barker som en uafhængig tredjepart, der leverer høj kvalitet. Når vi viser fotovisualiseringer til vores kunder, ved vi, at resultatet er lige i skabet. Hver gang.”

Det hæderkronede arkitektfirma kunne i princippet løse opgaven selv, men de tror på, at udlicitering af visualiseringsopgaven til en tredje part skaber troværdighed hos kunderne. For C.F. Møller har det en stor værdi, at de altid kan sige til kunden, at fotovisualiseringerne er målbare og dermed troværdige, og at det kan føres tilbage til Mikkel Barker.

Med professionalisme og præcision opnår vi troværdighed C.F. Møllers samarbejde med Mikkel Barker har givet et professionelt, præcist og ikke mindst pænt visualiseringsresultat, som arkitektfirmaet kan bruge i flere forskellige sammenhænge. Det gælder især i samarbejdet med kommunale- og offentlige instanser, hvor validitet og målbarhed er essentielt blandt andet i forhold til høringer, og i den sammenhæng er Mikkel Barkers navn et stærkt kort som en af branchens førende visualiseringseksperter.

”Det giver tryghed at arbejde med Mikkel Barker. Han overholder altid deadline, og har forståelse for det tidspres, som vi ofte arbejder under. Man har det med at kigge på en ydelse og holde den op mod en pris, men når Mikkel er inde over en opgave, er prisen ikke det eneste parameter, vi interesserer os for. Med ham ved vi nemlig, at projektet bliver en succes, og det er væsentligste for os, når vi hyrer en underleverandør.”

×