Volumenberegning – overblik over mængder

Bestil opmåling af råvare mængder! Volumenberegning af f.eks. grusgrav depoter gøres fra drone, hvormed svært tilgængelige depoter kan opmåles.
Arbejdsprocessen på sitet tager et par timer og inkluderer drone fotografering samt opmåling af reference punkter.
Hjemme igen bliver data bearbejdet og omsat til en præcis digital højdemodel hvorfra de samlede volumener bliver beregnet.
Der leveres en samlet oversigt over beregnede volumener samt et ortofoto med højdekurver. Ortofoto’et giver en god reference og et enkelt overblik over volumenerne.

3d digitalisering og opmåling af grus bunker i grusgrav ved Låsby
Drone fotografi, opmåling og fotogrammetri er brugt i beregning af det samlede volumen for de to stakke.

3d digitalisering og opmåling af grus bunker i grusgrav ved Låsby
Dronefotografi er scannet vha. fotogrammetrisk software. Dette producerer en punktsky som omsætte til en digital terrænmodel samt et ortofoto. Ortofoto’et kan overlejres med højdekurver for hurtigt overblik over volumenet. 

3d digitalisering og opmåling af grus bunker i grusgrav ved Låsby
Udarbejdet puktsky på baggrund af scannede dronefotografier og opmålte reference punkter.

FÅ TILBUD ELLER FORESPØRG PÅ OPGAVE
- Jeg svarer indenfor 1-2 dage!
×