Om Mikkel Barker

Jeg kombinerer det visuelle med det præcise.

Virksomheden har eksisteret siden 2005, hvor jeg startede sammen med min tvillingebror, Morten Barker – dengang under navnet Barker & Barker Luftfotografi.

Første store opgave var for Møller & Grønborg omkring motoring 4. Deres behov var dels flotte luftfotografier, dels kendskab til kameraets geografiske position og rotation.

Siden har jeg kombineret fotografi, film og opmåling med 3D og leveret målfaste og dokumenterede 3D-visualiseringer og kameramatch – fra terræn, drone og fly.

Jeg har en baggrund som erhvervspilot, aerobatik- og flyveinstruktør og har arbejdet 2,5 år hos landinspektørfirmaet Geopartner.

Mine kompetencer har jeg tillært mig i samarbejdet med mine kunder og ud fra en fascination af at kombinere det visuelle med det præcise.

Præcision

Når et bygge- eller anlægsprojekt skal visualiseres og dokumenteres – fra landjorden eller luften – er præcision afgørende for et troværdigt resultat. Selv den mindste afvigelse i fotomaterialet kan have store konsekvenser for projektets endelige præsentation.

Jeg kombinerer en fotografs kompetencer med en landmålers og leverer visuelt materiale, der er målfast – geografisk og geometrisk korrekt – helt ned til få centimeter. En præcision, som er vanskelig at opnå, hvis en fotograf uden målingskompetencer og en landmåler uden fotokompetencer skal arbejde sammen.

Jeg har i mange år arbejdet ud fra Aarhus Kommunes kravspecifikation til verificerbare kameramatch, som jeg har indsat link til herunder.

Én samlet løsning

Jeg besidder både en landmålers og fotografs kompetencer og kender arkitekters, bygherres og 3D-visualiseringsbureauets ønsker og behov til dataformater, og jeg nyder stor tillid i at vælge de rigtige vinkler og sekvenser, når jeg er på opgaven.

I mødet med borgerne er jeg rolig, venlig og imødekommende.
Jeg er vant til, at der er følelser i spil, og jeg har stor respekt for den historie, jeg lytter til. 
Jeg opererer som uvildig og dokumenterende partner. 

Hvem hyrer mig til projekter?

Igennem mange års erfaring med bygge- og anlægsprojekter har jeg opbygget en dybdegående forståelse for, hvad arkitekter, ingeniører og 3D-visualiseringsbureauer har behov for, når et projekt skal præsenteres. Jeg kan derfor rådgive om både opmåling og fotografering og hjælpe med at afklare, hvad og hvorfra der skal fotograferes.

I tidens løb har jeg hjulpet kunder som Rambøll, C.F. Møller, Cadpeople, Lytt Arkitekter, Schønherr og Arkitema med at visualisere deres bygge- og anlægsprojekter.